เกี่ยวกับเรา

 
MyLearnVille เป็นระบบที่จะช่วยให้น้องๆสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้แบบง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะใช้ computer, tablet, หรือ smart phone ทุกๆบทเรียนจะประกอบด้วย คำอธิบาย, แบบฝึกหัด และ Video อธิบายเนื่อหาหลัก หากมีคำถามเกี่ยวกับบทเรียน น้องๆสามารถโพสคำถามไว้ ระบบจะทำการส่งคำถามไปให้อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์จะเข้ามาตอบคำถามของน้องๆอย่างรวดเร็ว เรายังมี Quiz หรือแบบทดสอบ เพื่อที่น้องๆจะสามารถใช้ในการวัดระดับด้วยตัวเอง ระบบจะทำการตรวจและให้คะแนนโอยอัตโนมัติ

MyLearnVille – Learn English the Easy Way

 

ProfilePic Parinya-6 Crop

ครูพี่หมี MyLearnVille

ผู้ก่อตั้งระบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ MyLearnVille และเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาภาษาศาสตร์ลิงกัวอัพ

ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, ป.โท จากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University (ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 5 ของสหัฐอเมริกา), ประสบการณ์การสอนหลักสูตรนานาชาติที่ ม.มหิดล 3 ปี


เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาภาษาศาสตร์ลิงกัวอัพ
Lingual Up School of Languages [2011-present]
 
M.Sc. in Information Technology – Electronic Business Technology
Carnegie Mellon University, United States

ป.โท สาขา Electronic Business Technology จากมหาวิทยาลัย
Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา
(มหาวิทยาลัย Top 5 ของโลกทางด้าน Computer Science – QS Ranking) [2009-2010]
 
อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล [2007-2011]
 
B.Sc. in Information and Communication Technology
Mahidol University, Thailand

ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล [2004-2007]

Comments are closed.