ปรับพื้นแกรมม่า [ฟรี]

คอร์สฟรี เพื่อปรับพื้นแกรมม่า รวดเร็วทันใจ ใครรู้ตัวแกรมม่าพัง ซ่อมด่วน !

ผู้สอนในคอร์สนี้

ครูพี่หมี
ครูพี่หมี ผู้สอน

ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล, ป.โท จากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University (ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 5 ของสหัฐอเมริกา), ประสบการณ์การสอนหลักสูตรนานาชาติที่ ม.มหิดล 3 ปี

ข้อมูลคอร์ส

เนื้อหายาว: 1 ชั่วโมง

หมวดหมู่: