ข้อมูลทั้วไป

ชื่อ

Pakorn

นามสกุล

Chantharasorn

ชื่อเล่น

pakornchantharasorn