ตัวช่วยฝึกทำข้อสอบ
เข้า ม.4 TU / MVIT / KVIS
วิดีโอบทเรียนกว่า 25 ชม.

 

แค่ชี้ก็แปลศัพท์ได้

แปลศัพท์ทีละคำ หรือจะแปลทั้งย่อหน้าก็ทำได้ แค่ชี้ๆ คลิกๆ

วิเคราะห์แกรมม่า

ดูโครงสร้างประโยค ชนิดของคำ Parts of Speech

เทคนิค ตัวช่วย คำใบ้

บอกเทคนิค แสดงตัวช่วยและคำใบ้ทีละขั้นจนสามารถตอบได้

ลิ้งค์วิดีโอบทเรียน

ทำข้อไหนไม่ได้ ต้องการปรับพื้น คลิกไปดูวิดีโอได้เลย

ลองทำข้อสอบเข้า ม.4 แบบมีตัวช่วย
ประเมินคะแนนหลังทำเสร็จ
ทดลองใช้จริงได้เลย

/15

ระบบตัวช่วยฝึกทำข้อสอบเข้า ม.4 💪

Conversation: Borrowing a pencil

Kevin: Hi Andy, do you have a spare pencil? I forgot mine at home.

Andy: ____(1)____

Kevin: Thank you! That's so kind of you.

Andy: No problem.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลประโยคหน้า-หลังช่องว่าง แปลช้อยส์ และไฮไลท์ keywords (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ไม่เชื่อมโยงออก (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่เชื่อมโยงและเป็นคำตอบ (3/3)

Andy: ____(1)____
แอนดี้: ____(1)____

Kevin: Thank you! That's so kind of you.
เควิน: ขอบคุณ! นายใจดีมาก

* เทคนิคตัดช้อยส์บทสนทนา → (1) ดูแค่ประโยคด้านหน้าและหลังช่องว่าง (2) อย่าพยายามหาช้อยส์ที่ถูก (3) ตัดช้อยส์ที่ “ไม่เชื่อมโยง” กับประโยคด้านหน้าหรือหลังช่องว่าง

(1)

Conversation: Study for an Exam

Kevin: I’m so worried. ____(2)____

Andy: Why are you worried about it? Didn’t you study for it?

Kevin: No, I was busy doing my English homework.

Andy: That’s too bad. ____(3)____

Kevin: Thanks so much Andy! You’re so helpful.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลประโยคหน้า-หลังช่องว่าง แปลช้อยส์ และไฮไลท์ keywords (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ไม่เชื่อมโยงออก (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่เชื่อมโยงและเป็นคำตอบ (3/3)

Kevin: I’m so worried. ____(2)____
เควิน: ฉันกังวลมาก ____(2)____

Andy: Why are you worried about it? Didn’t you study for it?
แอนดี้: ทำไมถึงกังวลเรื่องนี้ นายไม่ได้อ่านหนังสือเหรอ

* เทคนิคตัดช้อยส์บทสนทนา → (1) ดูแค่ประโยคด้านหน้าและหลังช่องว่าง (2) อย่าพยายามหาช้อยส์ที่ถูก (3) ตัดช้อยส์ที่ “ไม่เชื่อมโยง” กับประโยคด้านหน้าหรือหลังช่องว่าง

(2)

Conversation: Study for an Exam

Kevin: I’m so worried. ____(2)____

Andy: Why are you worried about it? Didn’t you study for it?

Kevin: No, I was busy doing my English homework.

Andy: That’s too bad. ____(3)____

Kevin: Thanks so much Andy! You’re so helpful.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลประโยคหน้า-หลังช่องว่าง แปลช้อยส์ และไฮไลท์ keywords (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ไม่เชื่อมโยงออก (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่เชื่อมโยงและเป็นคำตอบ (3/3)

Andy: That’s too bad. ____(3)____
แอนดี้: แย่เลย ____(3)____

Kevin: Thanks so much Andy! You’re so helpful.
เควิน: ขอบคุณมากแอนดี้ นายมีน้ำใจมากเลย

* เทคนิคตัดช้อยส์บทสนทนา → (1) ดูแค่ประโยคด้านหน้าและหลังช่องว่าง (2) อย่าพยายามหาช้อยส์ที่ถูก (3) ตัดช้อยส์ที่ “ไม่เชื่อมโยง” กับประโยคด้านหน้าหรือหลังช่องว่าง

(3)

In the bustling city of Bangkok, the streets are always __1__ with people and vehicles. One of the most popular modes of transport__2__ the tuk-tuk, a three-wheeled vehicle known for its speed and agility in traffic. Tourists often enjoy riding them to visit famous landmarks like the Grand Palace,__3__ the magnificent architecture and rich history are a sight to behold. Many visitors also love to try local Thai cuisine. A favorite dish is Pad Thai, which is tasty and flavorful, often served__4__ a wedge of lime and crushed peanuts. In the evenings, the city transforms with vibrant night markets appearing on every corner, offering__5__ from delicious street food to handmade souvenirs.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามแกรมม่าเรื่องอะไร (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์แกรมม่า และความหมายของแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่แกรมม่าและความหมาย เข้ากันกับโจทย์ (3/3)

In the bustling city of Bangkok, the streetsS arebe always __1__Ving / V3 with people and vehicles.

ในเมืองที่พลุกพล่านของกรุงเทพฯ ถนนมักจะ __1__ ไปด้วยผู้คนและยานพาหนะ
* คำถามแกรมม่าเรื่อง Passive Voice → เทคนิค: (1) สังเกตความหมายของประธานและกริยา แล้วระบุว่าประธานควรทำกริยานั้น หรือประธานควรถูกกระทำ (2) ประธาน “the streets” ถูกทำให้เต็มไปด้วยคนและยานพาหนะ ความหมายอยู่ในรูปของ Passive Voice ดังนั้น V จึงต้องอยู่ในรูปของ Passive Voice (be+V3)

(1)

In the bustling city of Bangkok, the streets are always __1__ with people and vehicles. One of the most popular modes of transport __2__ the tuk-tuk, a three-wheeled vehicle known for its speed and agility in traffic. Tourists often enjoy riding them to visit famous landmarks like the Grand Palace, __3__ the magnificent architecture and rich history are a sight to behold. Many visitors also love to try __4__ Thai cuisine. A favorite dish is Pad Thai, which is tasty and flavorful, often served with a wedge of lime and crushed peanuts. In the evenings, the city transforms with vibrant night markets appearing on every corner, offering __5__ from delicious street food to handmade souvenirs.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามแกรมม่าเรื่องอะไร (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์แกรมม่า และความหมายของแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่แกรมม่าและความหมาย เข้ากันกับโจทย์ (3/3)

One S of the most popular modes   ส่วนขยาย of transport  ส่วนขยาย __2__  V the tuk-tuk, a three-wheeled vehicle known for its speed and agility in traffic.

หนึ่งในรูปแบบการคมนาคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด __2__ รถตุ๊ก-ตุ๊ก ซึ่งเป็นยานพาหนะสามล้อที่ขึ้นชื่อในด้านความเร็วและความคล่องตัวในการจราจร
* คำถามแกรมม่า Subject-Verb Agreement → เทคนิค: (1) หาประธาน [S] จริงของประโยค ระวังส่วนขยายที่แทรกอยู่หลังประธาน (2) ดูว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ (3) ประธาน “One” เป็นเอกพจน์ จึงต้องเลือก V ที่เป็นเอกพจน์

(2)

In the bustling city of Bangkok, the streets are always __1__ with people and vehicles. One of the most popular modes of transport __2__ the tuk-tuk, a three-wheeled vehicle known for its speed and agility in traffic. Tourists often enjoy riding them to visit famous landmarks like the Grand Palace, __3__ the magnificent architecture and rich history are a sight to behold. Many visitors also love to try __4__ Thai cuisine. A favorite dish is Pad Thai, which is tasty and flavorful, often served with a wedge of lime and crushed peanuts. In the evenings, the city transforms with vibrant night markets appearing on every corner, offering __5__ from delicious street food to handmade souvenirs.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามแกรมม่าเรื่องอะไร (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์แกรมม่า และความหมายของแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่แกรมม่าและความหมาย เข้ากันกับโจทย์ (3/3)

Tourists often enjoy riding them to visit famous landmarks like the Grand Palace       N      ←, __3__Relative Pron the magnificent architecture and rich history are a sight to behold.

นักท่องเที่ยวมักจะสนุกกับการขี่พวกมันไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง เช่น พระบรมมหาราชวัง __3__ สถาปัตยกรรมอันงดงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นสิ่งที่น่าชม
* คำถามแกรมม่าเรื่อง Relative Clauses ประโยคความซ้อน → เทคนิค: (1) Relative Clause ขยายคำนามที่อยู่ด้านหน้า (2) คำนามที่ถูกขยายคือ “the Grand Palace” (พระบรมมหาราชวัง) เป็นสถานที่ (3) เลือก Relative Pron ที่ใช้กับสถานที่

(3)

In the bustling city of Bangkok, the streets are always __1__ with people and vehicles. One of the most popular modes of transport __2__ the tuk-tuk, a three-wheeled vehicle known for its speed and agility in traffic. Tourists often enjoy riding them to visit famous landmarks like the Grand Palace, __3__ the magnificent architecture and rich history are a sight to behold. Many visitors also love to try __4__ Thai cuisine. A favorite dish is Pad Thai, which is tasty and flavorful, often served with a wedge of lime and crushed peanuts. In the evenings, the city transforms with vibrant night markets appearing on every corner, offering __5__ from delicious street food to handmade souvenirs.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามแกรมม่าเรื่องอะไร (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์แกรมม่า และความหมายของแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่แกรมม่าและความหมาย เข้ากันกับโจทย์ (3/3)

Many visitors also love to try __4__  Adj Thai cuisine  N. A favorite dish is Pad Thai, which is tasty and flavorful, often served with a wedge of lime and crushed peanuts.

นักท่องเที่ยวจำนวนมากยังชอบที่จะลองอาหารไทย __4__ อาหารจานโปรดคือผัดไทยซึ่งมีรสชาติอร่อย มักเสิร์ฟพร้อมมะนาวฝานและถั่วลิสงบด
* คำถามแกรมม่า เรื่องชนิดของคำ → เทคนิค: (1) วิเคราะห์ชนิดคำของช่องว่างจากคำที่อยู่รอบๆ (2) วิเคราะห์ชนิดคำของช้อยส์จาก Suffix (3) คำว่า “Thai cuisine” เป็นคำนาม (N) สิ่งที่วางหน้า N เพื่อขยาย N ได้คือ Adj ดังนั้นจึงต้องเลือกช้อยส์ที่เป็น Adj

(4)

In the bustling city of Bangkok, the streets are always __1__ with people and vehicles. One of the most popular modes of transport __2__ the tuk-tuk, a three-wheeled vehicle known for its speed and agility in traffic. Tourists often enjoy riding them to visit famous landmarks like the Grand Palace, __3__ the magnificent architecture and rich history are a sight to behold. Many visitors also love to try __4__ Thai cuisine. A favorite dish is Pad Thai, which is tasty and flavorful, often served with a wedge of lime and crushed peanuts. In the evenings, the city transforms with vibrant night markets appearing on every corner, offering __5__ from delicious street food to handmade souvenirs.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามแกรมม่าเรื่องอะไร (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์แกรมม่า และความหมายของแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่แกรมม่าและความหมาย เข้ากันกับโจทย์ (3/3)

In the evenings, the city transforms with vibrant night markets appearing on every corner, offeringParticiple __5__  Pron fromPrep delicious street food     N to handmade souvenirs.

ในตอนเย็น เมืองจะเปลี่ยนไปพร้อมกับตลาดกลางคืนที่มีชีวิตชีวาซึ่งปรากฏอยู่ทุกมุมเมือง โดยนำเสนอ __5__ ตั้งแต่อาหารข้างทางแสนอร่อยไปจนถึงของที่ระลึกที่ทำด้วยมือ
* คำถามเรื่องความหมายของคำศัพท์ → เทคนิค: (1) วิเคราะห์ว่าช่องว่างต้องการคำชนิดไหน (2) เลือกช้อยส์ที่มีความหมายเข้ากับบริบทโดยรอบ

(5)

Direction: Choose the underlined part that is grammatically wrong.

 

Some students (1) prefer math for (2) its problem-solving challenges, whileConj (3) another S enjoyV พหูพจน์ history more, fascinated by the (4) stories and events of the past.

นักเรียนบางคนชอบคณิตศาสตร์เพราะความท้าทายในการแก้โจทย์ปัญหาของมัน ในขณะที่บางคนชอบประวัติศาสตร์มากกว่า โดยหลงใหลในเรื่องราวและเหตุการณ์ในอดีต

 

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์โครงสร้างแกรมม่าของประโยคและช้อยส์ (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ถูกแกรมม่า พร้อมอธิบาย (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่ผิดแกรมม่า และแก้ไขให้ถูกต้อง (3/3)

* คำถามแกรมม่าเรื่อง Other / Another → เทคนิค: รูปพหูพจน์ ในกลุ่มคำ other แบบที่ทำหน้าที่เป็น Pronoun มี others = อื่นๆ (ไม่เจาะจง) และ the others = อันอื่นๆที่เหลือ ส่วนรูปที่เป็น Adj จะใช้ other = อันอื่นๆ (ไม่เจาะจง) โดยใช้ในรูป Adj (+ N พหูพจน์, N นับไม่ได้)

Direction: Choose the underlined part that is grammatically wrong.

 

She S (1) will speak    V three languages       N (2) fluently  Adv, including English, Spanish, and French, which is quite impressive, especially considering she (3) learned them all (4) by the age of fifteen.

เธอสามารถพูดได้สามภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส ซึ่งค่อนข้างน่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเธอเรียนรู้ภาษาทั้งหมดก่อนอายุสิบห้าปี

 

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์โครงสร้างแกรมม่าของประโยคและช้อยส์ (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ถูกแกรมม่า พร้อมอธิบาย (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่ผิดแกรมม่า และแก้ไขให้ถูกต้อง (3/3)

* คำถามแกรมม่าเรื่อง Modals กริยาช่วย → เทคนิค: (1) modal + Vinf เสมอ (2) เลือกคำตอบโดยดูที่ความหมายของกริยาช่วย

Direction: Choose the underlined part that is grammatically wrong.

 

Learning new languages     S (1) isV a hobby   N of (2) me, providing a window (3) into different (4) cultures and ways of thinking.

การเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นงานอดิเรกของฉัน ซึ่งเป็นการเปิดหน้าต่างสู่วัฒนธรรมและวิธีคิดที่แตกต่างกัน

 

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์โครงสร้างแกรมม่าของประโยคและช้อยส์ (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ถูกแกรมม่า พร้อมอธิบาย (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่ผิดแกรมม่า และแก้ไขให้ถูกต้อง (3/3)

* คำถามแกรมม่าเรื่อง Pronouns คำสรรพนาม → เทคนิค: คำสรรพนามอ้างถึงคำนานที่อยู่ด้านหน้า ต้องเช็ค 3 อย่าง: (1) เป็นประธาน / กรรม (2) เป็นคน / สิ่งของ (3) เป็นเอกพจน์ / พหูพจน์ ในประโยคนี้มีกลุ่มคำ "a hobby of" เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ โดยที่ of ปกติต้องตามด้วย N / Pronoun และต้องเป็น N / Pronoun ที่มีความหมายในการแสดงความเป็นเจ้าของด้วย

Passage : Advancements in Modern Medicine

Modern medicine has undergone transformative changes, significantly impacting patient care and healthcare systems globally. One pivotal development is the rise of personalized medicine, where treatment plans are tailored to an individual's genetic profile, optimizing effectiveness and minimizing side effects.

การแพทย์สมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยและระบบการรักษาพยาบาลทั่วโลก การพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของการแพทย์เฉพาะบุคคล โดยแผนการรักษาได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียง

The integration of artificial intelligence (AI) is another revolutionary stride, enhancing diagnostics, predicting disease outcomes, and suggesting personalized treatments by analyzing extensive medical data. This synergy between technology and medicine improves precision and efficiency in patient care.

In surgical practices, minimally invasive procedures, including robotic-assisted surgeries, have become standard. These techniques offer greater precision, shorter recovery times, and reduced scarring, ultimately improving patient outcomes.

Telemedicine has gained prominence, providing remote access to healthcare professionals and increasing medical expertise's accessibility, especially in remote areas. While these advancements hold immense promise, ethical considerations and equitable access to innovations are crucial to ensuring a healthcare system that benefits all.

In conclusion, the continuous evolution of modern medicine, from personalized treatments to AI integration, minimally invasive surgeries, and telemedicine, contributes to a more efficient, accessible, and patient-centered healthcare landscape. As these advancements persist, the prospect of healthier lives becomes increasingly achievable on a global scale.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ และไฮไลท์ keyword (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → แปลย่อหน้าที่เกี่ยวข้อง และไฮไลท์ keyword (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (3/3)

(1)
How does personalized medicine contribute to reducing side effects in treatments?

การแพทย์เฉพาะบุคคลช่วยลดผลข้างเคียงในการรักษาอย่างไร
* คำถามแบบ หาข้อมูลที่เจาะจง → เทคนิค: (1) เอา keywords ของโจทย์ ไปหาในบทความ (2) คำตอบจะอยู่ในประโยครอบๆนั้นเอง

Passage : Advancements in Modern Medicine

Modern medicine has undergone transformative changes, significantly impacting patient care and healthcare systems globally. One pivotal development is the rise of personalized medicine, where treatment plans are tailored to an individual's genetic profile, optimizing effectiveness and minimizing side effects.

The integration of artificial intelligence (AI) is another revolutionary stride, enhancing diagnostics, predicting disease outcomes, and suggesting personalized treatments by analyzing extensive medical data. This synergy between technology and medicine improves precision and efficiency in patient care.

การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิวัติอีกก้าวหนึ่ง โดยยกระดับการวินิจฉัย การทำนายผลลัพธ์ของโรค และการแนะนำการรักษาเฉพาะบุคคลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ที่ครอบคลุม การทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีและการแพทย์นี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

In surgical practices, minimally invasive procedures, including robotic-assisted surgeries, have become standard. These techniques offer greater precision, shorter recovery times, and reduced scarring, ultimately improving patient outcomes.

Telemedicine has gained prominence, providing remote access to healthcare professionals and increasing medical expertise's accessibility, especially in remote areas. While these advancements hold immense promise, ethical considerations and equitable access to innovations are crucial to ensuring a healthcare system that benefits all.

In conclusion, the continuous evolution of modern medicine, from personalized treatments to AI integration, minimally invasive surgeries, and telemedicine, contributes to a more efficient, accessible, and patient-centered healthcare landscape. As these advancements persist, the prospect of healthier lives becomes increasingly achievable on a global scale.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ และไฮไลท์ keyword (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → แปลย่อหน้าที่เกี่ยวข้อง และไฮไลท์ keyword (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (3/3)

(2)
What is the primary benefit of integrating AI into healthcare, according to the passage?

ประโยชน์หลักของการบูรณาการ AI เข้ากับการดูแลสุขภาพคืออะไร
* คำถามแบบ หาข้อมูลที่เจาะจง → เทคนิค: (1) เอา keywords ของโจทย์ ไปหาในบทความ (2) คำตอบจะอยู่ในประโยครอบๆนั้นเอง

Passage : Advancements in Modern Medicine

Modern medicine has undergone transformative changes, significantly impacting patient care and healthcare systems globally. One pivotal development is the rise of personalized medicine, where treatment plans are tailored to an individual's genetic profile, optimizing effectiveness and minimizing side effects.

The integration of artificial intelligence (AI) is another revolutionary stride, enhancing diagnostics, predicting disease outcomes, and suggesting personalized treatments by analyzing extensive medical data. This synergy between technology and medicine improves precision and efficiency in patient care.

In surgical practices, minimally invasive procedures, including robotic-assisted surgeries, have become standard. These techniques offer greater precision, shorter recovery times, and reduced scarring, ultimately improving patient outcomes.

ในการปฏิบัติงานด้านศัลยกรรม ขั้นตอนที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด รวมถึงการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วย กลายเป็นมาตรฐาน เทคนิคเหล่านี้ให้ความแม่นยำมากขึ้น ใช้เวลาพักฟื้นสั้นลง และลดรอยแผลเป็น ส่งผลให้ผลลัพธ์ของผู้ป่วยดีขึ้นในที่สุด

Telemedicine has gained prominence, providing remote access to healthcare professionals and increasing medical expertise's accessibility, especially in remote areas. While these advancements hold immense promise, ethical considerations and equitable access to innovations are crucial to ensuring a healthcare system that benefits all.

In conclusion, the continuous evolution of modern medicine, from personalized treatments to AI integration, minimally invasive surgeries, and telemedicine, contributes to a more efficient, accessible, and patient-centered healthcare landscape. As these advancements persist, the prospect of healthier lives becomes increasingly achievable on a global scale.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ และไฮไลท์ keyword (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → แปลย่อหน้าที่เกี่ยวข้อง และไฮไลท์ประโยคด้านหน้า (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (3/3)

(3)
How do minimally invasive surgical procedures differ from traditional surgeries?

ขั้นตอนการผ่าตัดที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดแตกต่างจากการผ่าตัดแบบเดิมๆ อย่างไร?
* คำถามแบบ หาข้อมูลที่เจาะจง → เทคนิค: (1) เอา keywords ของโจทย์ ไปหาในบทความ (2) คำตอบจะอยู่ในประโยครอบๆนั้นเอง

Passage : Advancements in Modern Medicine

Modern medicine has undergone transformative changes, significantly impacting patient care and healthcare systems globally. One pivotal development is the rise of personalized medicine, where treatment plans are tailored to an individual's genetic profile, optimizing effectiveness and minimizing side effects.

The integration of artificial intelligence (AI) is another revolutionary stride, enhancing diagnostics, predicting disease outcomes, and suggesting personalized treatments by analyzing extensive medical data. This synergy between technology and medicine improves precision and efficiency in patient care.

In surgical practices, minimally invasive procedures, including robotic-assisted surgeries, have become standard. These techniques offer greater precision, shorter recovery times, and reduced scarring, ultimately improving patient outcomes.

Telemedicine has gained prominence, providing remote access to healthcare professionals and increasing medical expertise's accessibility, especially in remote areas. While these advancements hold immense promise, ethical considerations and equitable access to innovations are crucial to ensuring a healthcare system that benefits all.

Telemedicine มีความโดดเด่น โดยให้การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากระยะไกล และเพิ่มการเข้าถึงของความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล แม้ว่าความก้าวหน้าเหล่านี้ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ แต่การพิจารณาอย่างมีจริยธรรมและการเข้าถึงนวัตกรรมอย่างเท่าเทียมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองระบบการดูแลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

In conclusion, the continuous evolution of modern medicine, from personalized treatments to AI integration, minimally invasive surgeries, and telemedicine, contributes to a more efficient, accessible, and patient-centered healthcare landscape. As these advancements persist, the prospect of healthier lives becomes increasingly achievable on a global scale.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ และไฮไลท์ keyword (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → แปลย่อหน้าที่เกี่ยวข้อง และไฮไลท์ keyword (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (3/3)

(4)
Why is the integration of ethical considerations crucial in modern medicine?

เหตุใดการพิจารณาทางจริยธรรมจึงมีความสำคัญในการแพทย์แผนปัจจุบัน
* คำถามแบบ หาข้อมูลที่เจาะจง → เทคนิค: (1) เอา keywords ของโจทย์ ไปหาในบทความ (2) คำตอบจะอยู่ในประโยครอบๆนั้นเอง

0%

โปรโมชั่นนี้จะปิดรับสมัครในอีก

พิชิตข้อสอบเข้า ม.4
[ 3 เดือน ]

ติวเร่งด่วนพร้อมสอบใน 3 เดือน เข้าเรียนได้ 3 คอร์สไม่จำกัดชั่วโมง
฿ ฿599
 • (1) คอร์สติวข้อสอบเข้า ม.4 [ วิดีโอ 6 ชม. ]
 • (2) คอร์สปรับพื้นแกรมม่า [ วิดีโอ 17 ชม. ]
 • (3) ข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ 5 ชุด พร้อมฟีเจอร์สุดล้ำตัวช่วยฝึกทำข้อสอบ
 • เรียนไม่จำกัดชั่วโมง 3 เดือน

บุฟเฟต์ สอบเข้า ม.4
[ 12 เดือน ]

ใครศัพท์น้อยแนะนำอันนี้เลย เข้าเรียนได้ 4 คอร์สไม่จำกัดชั่วโมง
฿ ฿799
 • (1) คอร์สติวข้อสอบเข้า ม.4 [ วิดีโอ 6 ชม. ]​
 • (2) คอร์สปรับพื้นแกรมม่า [ วิดีโอ 17 ชม. ]
 • (3) คอร์สวิดีโอศัพท์พร้อมรูปภาพ 2,500 คำ ที่เจอบ่อยที่สุดในข้อสอบ
 • (4) ข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ 5 ชุด พร้อมฟีเจอร์สุดล้ำตัวช่วยฝึกทำข้อสอบ
 • เรียนไม่จำกัดชั่วโมง 12 เดือน
คอร์สยอดฮิต

ตัวอย่างวิดีโอจากคอร์สเรียน
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

ไม่รู้จะทำข้อสอบยังไง เรามีเทคนิคทำโจทย์

ไม่รู้แกรมม่า เรามีปรับพื้น

ไม่รู้ศัพท์ เรามีเทคนิคจำศัพท์

เลิกท่องศัพท์ในกระดาษ แล้วมาลองวิดีโอ Flashcard กัน

ทุกคอร์สสอนโดย ครูพี่หมี 🐻

รีวิวคอร์ส

ลองอ่านรีวิวที่น้องๆเขียนไว้ในคอร์สได้เลย

Customer Reviews

Based on 40 reviews
93%
(37)
8%
(3)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
k
kreangkrai damrongsakul (Pattaya, TH)
แกรมม่า

รู้อย่างนี้น่าจะรีบเรียนให้ไวกว่านี้ อาจารย์สอนดีมากครับ

ลักษณ์ระวี เฮงพระพรหม (Bangkok, TH)
บุฟเฟ่ต์สอบเข้า ม4

เข้าใจดีค่ะ พี่สอนไปแบบช้าๆ คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ

สุพรรษา อินปาว (Bangkok, TH)
รีวิวให้ 5 ดาวเลยค่ะ

น้องชอบมากนะคะ ได้คำศัพท์เยอะมากเลยค่ะ

อ.พ. (Ban Phan Don, TH)
มันดี ไม่ผิดหวังเลยค่ะ

รู้สึกคุ้มมากๆเลยค่ะได้ความรู้อะไรเยอะแยะเลย

จ.โ. (Bangkok, TH)
love

ครูพี่หมีสอนเข้าใจมากค่ะเรียนไม่เบื่อเลย รู้สึกคุ้มค่ามากที่ซื้อคอร์สนี้มา ชอบมากกกกกค่ะ

W
W.C.
...

สนุกมากๆเลยค่ะ เห็นภาพเเละเข้าใจง่าย
ไม่ซับซ้อน เเละทันตามไม่เร็วมากหรือช้าเกินไป

มนัสชนก
ปังมาก

เข้าใจแกรมม่ามากขึ้นค่ะ สามารถทำโจทย์แกรมม่าได้ ไม่งงมากเหมือนเมื่อก่อน

P
Pop (Ayutthaya, TH)
เรียนแล้วไม่เบื่อเลย

เรียนแล้วเพลินดี บางทีก็มัวแต่ฟังลืมจด 555 พี่เค้าตลกดี

ณัฐณิชา
Grammar

เข้าใจเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะ ไปเรียนที่อื่นมากฎเยอะแยะจำไม่ไหวเลย เรียนที่นี่สรุปมาเหลือสั้นๆสำคัญๆ รู้สึกฉลาดขึ้นเยอะเลยค่ะ55555555555

สุจิรา เ.
Hotfix คือ fixอย่างที่บอกจริงๆ

ช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะ ปกติเป็นคนที่ค่อนข้างถนัดภาษาอังกฤษแต่มักจะอึดอัดและสับสนตอนเจอแกรมม่า จะให้ไปนั่งอ่านเองก็กลัวไม่ครบ อันนี้เข้าใจง่าย จบภายในไม่กี่ชั่วโมง ชอบมากๆ ดีใจที่ตัดสินใจซื้อคอร์สทั้งที่ปกติไม่เคยเรียนพิเศษเลย

ทดลองเรียน ฟรี

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า