เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

  1. ผู้ผลิต MyLearnVille (https://www.mylearnville.com/) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอการสอน เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งอื่นๆทั้งหมด
  2. ผู้ผลิตอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น 1 บัญชี (account) สามารถใช้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
  3. กรณีที่ผู้ใช้ (User) ทำการเข้าระบบ (Log In) มาใช้งานในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 คน ระบบจะทำการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้นั้นทันที และไม่มีการคืนเงิน
  4. ห้ามผู้ใดทำการเผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ แจกจ่าย คัดลอกซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการเผยแพร่ ในที่สาธารณะ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพานิชย์ทุกประเภท หรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆ โดยมิได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ผลิต
  5. หากมีการละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ระบบจะทำการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้นั้นทันทีและไม่มีการคืนเงิน
  6. นอกจากนี้การละเมิดข้อตกลงด้านบนคือการละเมิดลิขสิทธิตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มีโทษทางอาญาทั้งโทษปรับและโทษจำคุก อ่านกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยได้ที่ ลิ้งค์นี้
  7. นโยบายการคืนเงิน บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ และลูกค้าติดต่อเข้ามาภายใน 3 วันหลังการสมัครและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

ทางระบบ MyLearnVille สามารถแก้ไข ปรับปรุง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการทุกท่าน จึงควรเข้ามาเยี่ยชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนกวดวิชาภาษาศาสตร์ลิงกัวอัพ

ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด