ทำข้อสอบอังกฤษ 1,000 ข้อ
ได้ง่ายๆด้วย
ระบบตัวช่วย
ฝึกทำข้อสอบ
TGAT และ A-Level

 

แค่ชี้ก็แปลศัพท์ได้

แปลศัพท์ทีละคำ หรือจะแปลทั้งย่อหน้าก็ทำได้ แค่ชี้ๆ คลิกๆ

วิเคราะห์แกรมม่า

ดูโครงสร้างประโยค ชนิดของคำ Parts of Speech

เทคนิค ตัวช่วย คำใบ้

บอกเทคนิค แสดงตัวช่วยและคำใบ้ทีละขั้นจนสามารถตอบได้

ลิ้งค์วิดีโอบทเรียน

ทำข้อไหนไม่ได้ ต้องการปรับพื้น คลิกไปดูวิดีโอได้เลย

อยากลองทำข้อสอบ TGAT แบบมีตัวช่วย
ประเมินคะแนนหลังทำเสร็จ
ทดลองใช้จริงได้เลย

/13

ระบบตัวช่วยฝึกทำข้อสอบ TGAT 💪

Q: CanModal (กริยาช่วย) you pass me the salt, please?

คุณช่วยส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม

R: __________

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์และแปลโจทย์ (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์และแปลแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เป็นคำตอบ (3/3)

* คำถามแบบ Yes / No Question → เทคนิค: (1) เมื่อคำถามขึ้นต้นด้วย Modal Verb หรือกริยาช่วย เช่น Can, Could, Will, Would, May, Might, Shall, Should (2) คำตอบต้องสื่อไปในทาง Yes หรือ No (3) ดูวิดีโอโครงสร้างคำถาม Yes / No Question แบบอื่นๆ

Q: What timeQuestion Word is the movie starting?

ภาพยนตร์จะเริ่มเวลากี่โมง?

R: __________

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์และแปลโจทย์ (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์และแปลแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เป็นคำตอบ (3/3)

* คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Question Word → เทคนิค: (1) What time = เวลาอะไร ต้องการคำตอบที่เกี่ยวกับ “เวลา” (2) ดูวิดีโอ Question Words คำอื่นๆ

Q: How wasV2 your weekend?

วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?

R: __________

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์และแปลโจทย์ (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์และแปลแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เป็นคำตอบ (3/3)

* คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Question Word → เทคนิค: (1) How = อย่างไร ต้องการคำตอบที่เกี่ยวกับ “วิธีการ” หรือ มักจะมีคำ Adj “บอกความรู้สึก” (2) ดูวิดีโอ Question Words คำอื่นๆ
* ใช้แกรมม่าเรื่อง Tenses ช่วยตัดช้อยส์ → เทคนิค: คำถามและคำตอบควรเป็น “Tense เดียวกัน”
* ในที่นี้คำถามเป็น Past Tense (V2) คำตอบก็ควรเป็น Past Tense (V2) เช่นกัน

Conversation : Catching a movie

A: ___(1)___

B: Yes, that’s a great idea. I’ve heard good things about “Unseen Paths”.

A: Should we catch the evening show at the city center cinema?

B: Sure, sounds good. ___(2)___

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลประโยคหน้า-หลังช่องว่าง แปลช้อยส์ และไฮไลท์ keywords (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ไม่เชื่อมโยงออก (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่เชื่อมโยงและเป็นคำตอบ (3/3)

A: ___(1)___

B: Yes, that’s a great idea. I’ve heard good things about “Unseen Paths”.
ใช่ นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลย ฉันเคยได้ยินเรื่อง “Unseen Paths” มาบ้าง ก็ดีอยู่นะ

* เทคนิคตัดช้อยส์บทสนทนา → (1) ดูแค่ประโยคด้านหน้าและหลังช่องว่าง (2) อย่าพยายามหาช้อยส์ที่ถูก (3) ตัดช้อยส์ที่ “ไม่เชื่อมโยง” กับประโยคด้านหน้าหรือหลังช่องว่าง

(1)

Conversation : Catching a movie

A: ___(1)___

B: Yes, that’s a great idea. I’ve heard good things about “Unseen Paths”.

A: Should we catch the evening show at the city center cinema?

B: Sure, sounds good. ___(2)___

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลประโยคหน้า-หลังช่องว่าง แปลช้อยส์ และไฮไลท์ keywords (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ไม่เชื่อมโยงออก (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่เชื่อมโยงและเป็นคำตอบ (3/3)

A: Should we catch the evening show at the city center cinema?
เราควรไปดูรอบเย็นที่โรงหนังกลางเมืองดีไหม (ชักชวน)

B: Sure, sounds good. ___(2)___
แน่นอน ฟังดูดี (ตอบตกลง) ___(2)___

* เทคนิคตัดช้อยส์บทสนทนา → (1) ดูแค่ประโยคด้านหน้าและหลังช่องว่าง (2) อย่าพยายามหาช้อยส์ที่ถูก (3) ตัดช้อยส์ที่ “ไม่เชื่อมโยง” กับประโยคด้านหน้าหรือหลังช่องว่าง

(2)

Passage : A Leader

A successful leader is not an individual who ___(1)___ orders. A leader is someone who is empathetic and ___(2)___ the best out of people. They do not see employees as pawns to be used for their personal gain but as ___(3)___ members who help to build the organization's success.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามแกรมม่าเรื่องอะไร (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์แกรมม่า และความหมายของแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่แกรมม่าเข้ากันกับโจทย์ (3/3)

A successful leader is not an individualN ที่ถูกขยาย who ___(1)___← Verb ordersObj.

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ ___(1)___ คำสั่ง
* คำถามแกรมม่าเรื่อง Relative Clauses ประโยคความซ้อน → เทคนิค: (1) Relative Clause ขยายคำนามที่อยู่ด้านหน้า (2) คำนามที่ถูกขยายคือ individual เป็นเอกพจน์ ดังนั้นกริยาในช่องว่างจึงต้องเป็นเอกพจน์เช่นกัน (3) ในประโยคนี้ไม่มีคำบอกเวลาในอดีตหรืออนาคต ดังนั้น tense ควรจะเป็น Present Sim.

(1)

Passage : A Leader

A successful leader is not an individual who ___(1)___ orders. A leader is someone who is empathetic ___(2)___ brings the best out of people. They do not see employees as pawns to be used for their personal gain but as ___(3)___ members who help to build the organization's success.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามแกรมม่าเรื่องอะไร (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์แกรมม่าของแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่แกรมม่าและความหมาย เข้ากันกับโจทย์ (3/3)

A leader is someone who is empatheticPhrase ___(2)___Conj. brings the best out of peoplePhrase.

ผู้นำคือคนที่มีความเห็นอกเห็นใจ ___(2)___ ดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากผู้คน
* คำถามแกรมม่าเรื่องคำเชื่อมแบบ Coordinating Conjunctions → เทคนิค: (1) หาความสัมพันธ์ของส่วนที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังช่องว่างว่าเป็น: ไปในทางเดียวกัน ขัดกัน หรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (2) เลือกช้อยส์ตามความสัมพันธ์

(2)

Passage : A Leader

A successful leader is not an individual who ___(1)___ orders. A leader is someone who is empathetic ___(2)___ brings the best out of people. They do not see employees as pawns to be used for their personal gain but as ___(3)___ members who help to build the organization's success.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามแกรมม่าเรื่องอะไร (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → วิเคราะห์แกรมม่า และความหมายของแต่ละช้อยส์ (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ช้อยส์ที่แกรมม่าและความหมาย เข้ากันกับโจทย์ (3/3)

They do not see employees as pawns to be used for their personal gain but as ___(3)___Adj. membersNoun who help to build the organization's success.

พวกเขาไม่มองพนักงานเหมือนเป็นเบี้ยที่จะใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่เป็นสมาชิก ___(3)___ ที่ช่วยสร้างความสำเร็จขององค์กร
* คำถามแกรมม่า เรื่องชนิดของคำ → เทคนิค: (1) หาประธาน [S] กริยา [V] กรรม [O] ของประโยค (2) วิเคราะห์ชนิดคำของช้อยส์จาก Suffix (3) ใช้วิดีโอ Flashcard ช่วยจำ Suffixes

(3)

Passage: The Looming Ice Age

In the scientific community, there’s a growing consensus about the inevitable arrival of a new ice age. Many scientists believe that the earth’s orbit and its tilt are primarily responsible for the periods of climate change that result in ice ages. It is speculated that these changes have cycles that last around 100,000 years, with ice ages occurring roughly every 40,000 years. The last ice age ended approximately 12,000 years ago, so by these calculations, we may be due for the next one relatively soon.

ในแวดวงวิทยาศาสตร์ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์มากขึ้นเกี่ยวกับการมาถึงของยุคน้ำแข็งใหม่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าวิถีโคจรและการเอียงของโลกเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้เกิดยุคน้ำแข็ง มันถูกสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีวงจรที่ยาวนานประมาณ 100,000 ปี โดยยุคน้ำแข็งจะเกิดขึ้นทุกๆ 40,000 ปีโดยประมาณ ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 12,000 ปีที่แล้ว ดังนั้นจากการคำนวณเหล่านี้ เราอาจใกล้ถึงกำหนด สำหรับยุคน้ำแข็งถัดไปในเร็วๆนี้

However, while the mechanics of these cycles are widely agreed upon, the exact timing remains unknown. A considerable number of experts warn that the cumulative impact of human activities on climate could significantly alter or even disrupt these natural cycles. Hence, instead of simply preparing for the next ice age, our focus should primarily be on mitigating the effects of global warming and adopting sustainable practices to preserve our planet.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ และไฮไลท์ keyword (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → แปลย่อหน้าที่เกี่ยวข้อง และไฮไลท์ keyword (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (3/3)

(1)
What is the primary cause of ice ages, according to most scientists?

อะไรคือสาเหตุหลักของยุคน้ำแข็ง ตามความคิดของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่
* คำถามแบบ หาข้อมูลที่เจาะจง → เทคนิค: (1) เอา keywords ของโจทย์ ไปหาในบทความ (2) คำตอบจะอยู่ในประโยครอบๆนั้นเอง

Passage: The Looming Ice Age

In the scientific community, there’s a growing consensus about the inevitable arrival of a new ice age. Many scientists believe that the earth’s orbit and its tilt are primarily responsible for the periods of climate change that result in ice ages. It is speculated that these changes have cycles that last around 100,000 years, with ice ages occurring roughly every 40,000 years. The last ice age ended approximately 12,000 years ago, so by these calculations, we may be due for the next one relatively soon.

ในแวดวงวิทยาศาสตร์ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์มากขึ้นเกี่ยวกับการมาถึงของยุคน้ำแข็งใหม่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าวิถีโคจรและการเอียงของโลกเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้เกิดยุคน้ำแข็ง มันถูกสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีวงจรที่ยาวนานประมาณ 100,000 ปี โดยยุคน้ำแข็งจะเกิดขึ้นทุกๆ 40,000 ปีโดยประมาณ ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 12,000 ปีที่แล้ว ดังนั้นจากการคำนวณเหล่านี้ เราอาจใกล้ถึงกำหนด สำหรับยุคน้ำแข็งถัดไปในเร็วๆนี้

However, while the mechanics of these cycles are widely agreed upon, the exact timing remains unknown. A considerable number of experts warn that the cumulative impact of human activities on climate could significantly alter or even disrupt these natural cycles. Hence, instead of simply preparing for the next ice age, our focus should primarily be on mitigating the effects of global warming and adopting sustainable practices to preserve our planet.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ และไฮไลท์ keyword (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → แปลย่อหน้าที่เกี่ยวข้อง และไฮไลท์ keyword (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (3/3)

(2)
What is the approximate frequency of ice ages based on the cycles?

ความถี่โดยประมาณของยุคน้ำแข็งตามวงจรคือเท่าไร
* คำถามแบบ หาข้อมูลที่เจาะจง → เทคนิค: (1) เอา keywords ของโจทย์ ไปหาในบทความ (2) คำตอบจะอยู่ในประโยครอบๆนั้นเอง

Passage: The Looming Ice Age

In the scientific community, there’s a growing consensus about the inevitable arrival of a new ice age. Many scientists believe that the earth’s orbit and its tilt are primarily responsible for the periods of climate change that result in ice ages. It is speculated that these changes have cycles that last around 100,000 years, with ice ages occurring roughly every 40,000 years. The last ice age ended approximately 12,000 years ago, so by these calculations, we may be due for the next one relatively soon.

However, while the mechanics of these cycles are widely agreed upon, the exact timing remains unknown. A considerable number of experts warn that the cumulative impact of human activities on climate could significantly alter or even disrupt these natural cycles. Hence, instead of simply preparing for the next ice age, our focus should primarily be on mitigating the effects of global warming and adopting sustainable practices to preserve our planet.

อย่างไรก็ตามในขณะที่กลไกของวัฏจักรเหล่านี้ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ระยะเวลาที่ แน่นอนก็ยังคงไม่ทราบได้ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเตือนว่าผลกระทบสะสม ของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงหรือทำลายวงจรธรรมชาติเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น แทนที่จะเตรียมพร้อมสำหรับยุคน้ำแข็งรอบถัดไป เราควรให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นหลัก และใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อรักษาโลกของเรา

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ และไฮไลท์ keyword (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → แปลย่อหน้าที่เกี่ยวข้อง และไฮไลท์ keyword (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (3/3)

(3)
What is the primary concern of many experts regarding the timing of the next ice age?

อะไรคือความกังวลหลักของผู้เชี่ยวชาญหลายคนเกี่ยวกับช่วงเวลาของยุคน้ำแข็งครั้งต่อไป
* คำถามแบบ หาข้อมูลที่เจาะจง → เทคนิค: (1) เอา keywords ของโจทย์ ไปหาในบทความ (2) คำตอบจะอยู่ในประโยครอบๆนั้นเอง

Passage: The Looming Ice Age

In the scientific community, there’s a growing consensus about the inevitable arrival of a new ice age. Many scientists believe that the earth’s orbit and its tilt are primarily responsible for the periods of climate change that result in ice ages. It is speculated that these changes have cycles that last around 100,000 years, with ice ages occurring roughly every 40,000 years. The last ice age ended approximately 12,000 years ago, so by these calculations, we may be due for the next one relatively soon.

However, while the mechanics of these cycles are widely agreed upon, the exact timing remains unknown. A considerable number of experts warn that the cumulative impact of human activities on climate could significantly alter or even disrupt these natural cycles. Hence, instead of simply preparing for the next ice age, our focus should primarily be on mitigating the effects of global warming and adopting sustainable practices to preserve our planet.

อย่างไรก็ตามในขณะที่กลไกของวัฏจักรเหล่านี้ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ระยะเวลาที่ แน่นอนก็ยังคงไม่ทราบได้ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเตือนว่าผลกระทบสะสม ของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงหรือทำลายวงจรธรรมชาติเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น แทนที่จะเตรียมพร้อมสำหรับยุคน้ำแข็งรอบถัดไป เราควรให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นหลัก และใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อรักษาโลกของเรา

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ และไฮไลท์ keyword (1/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → แปลย่อหน้าที่เกี่ยวข้อง และไฮไลท์ keyword (2/3)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (3/3)

(4)
What is suggested as the priority over preparing for the next ice age?

อะไรที่ถูกแนะนำว่ามีความสำคัญมากกว่าการเตรียมตัวสำหรับยุคน้ำแข็งครั้งต่อไป
* คำถามแบบ หาข้อมูลที่เจาะจง → เทคนิค: (1) เอา keywords ของโจทย์ ไปหาในบทความ (2) คำตอบจะอยู่ในประโยครอบๆนั้นเอง

Passage: The Looming Ice Age

In the scientific community, there’s a growing consensus3 about the inevitable1 arrival of a new ice age. Many scientists believe that the earth’s orbit and its tilt are primarily responsible for the periods of climate change that result in ice ages. It is speculated that these changes have cycles that last around 100,000 years, with ice ages occurring roughly every 40,000 years. The last ice age ended approximately 12,000 years ago, so by these calculations, we may be due for the next one relatively soon.2

However, while the mechanics of these cycles are widely agreed upon, the exact timing remains unknown. A considerable number of experts warn that the cumulative impact of human activities on climate could significantly alter or even disrupt these natural cycles. Hence, instead of simply preparing for the next ice age, our focus should primarily be on mitigating the effects of global warming and adopting sustainable practices to preserve our planet.

หาคำตอบไม่เจอ? + ดูตัวช่วยที่ 1 → แปลโจทย์และช้อยส์ (1/4)

+ ดูตัวช่วยที่ 2 → ตัดช้อยส์ที่ขัดกับบทความออก 1 (2/4)

+ ดูตัวช่วยที่ 3 → ตัดช้อยส์ที่ขัดกับบทความออก 2 (3/4)

+ ดูตัวช่วยที่ 4 → ตัดช้อยส์สุดท้าย ไฮไลท์ส่วนที่เข้ากันระหว่างช้อยส์และบทความ (4/4)

(5)
What is the prevalent belief about the arrival of a new ice age among scientists?

อะไรคือความเชื่อที่แพร่หลายเกี่ยวกับการมาถึงของยุคน้ำแข็งใหม่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์?
* คำถามแบบ ข้อใดเป็นจริง / สรุปได้จากบทความ → เทคนิค: (1) อย่าพยายามหาช้อยส์ที่ถูก (2) ตัดช้อยส์ที่ “ขัดกับ” บทความออกทีละข้อ

0%

TGAT Test Prep

ระบบตัวช่วยฝึกทำข้อสอบ TGAT
฿ ฿999
 • ข้อสอบ TGAT อังกฤษ 10 ชุด คำถาม ความยาก และระดับคำศัพท์ เหมือนจริงตามแนวข้อสอบ ทปอ.
 • ระบบตัวช่วยทำข้อสอบ คำแปลแค่ปลายนิ้ว
 • ไม่รวมวิดีโอบทเรียน
 • เรียนไม่จำกัดชั่วโมง ถึง 31 มี.ค. 67

บุฟเฟต์ ม.6

DEK67 เรียนได้ถึงสอบ A-Level 67
฿ Original price was: ฿5,597
 • ข้อสอบ TGAT อังกฤษ 10 ชุด คำถาม ความยาก และระดับคำศัพท์ เหมือนจริงตามแนวข้อสอบ ทปอ.
 • ข้อสอบ A-LEVEL อังกฤษ 10 ชุด (จะพร้อมให้เข้าใช้งานภายในเดือน พ.ย.)
 • ระบบตัวช่วยทำข้อสอบ คำแปลแค่ปลายนิ้ว
 • คอร์ส TGAT + A-LEVEL วิดีโอบทเรียน 11 ชม.
 • คอร์ส ปรับพื้นแกรมม่า วิดีโอบทเรียน 17 ชม.
 • คอร์ส วิดีโอศัพท์พร้อมรูปภาพ 2,500 คำ ที่เจอบ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ = 80% ของข้อสอบ
 • เรียนไม่จำกัดชั่วโมง ถึง 31 มี.ค. 67​
คุ้มสุดๆ

ตัวอย่างวิดีโอจากคอร์สเรียน
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

ไม่รู้จะทำข้อสอบ TGAT และ A-Level ยังไง เรามีเทคนิคทำโจทย์

ไม่รู้ศัพท์ เรามีเทคนิคจำศัพท์

เลิกท่องศัพท์ในกระดาษ แล้วมาลองวิดีโอ Flashcard กัน

ไม่รู้แกรมม่า เรามีปรับพื้น

ทุกคอร์สสอนโดย ครูพี่หมี 🐻

น้องๆ ม.6 ที่สมัครไปแล้ว
1 คน

รีวิวจากน้องๆผู้เรียนจริง

ติวกับครูพี่หมี คะแนนดี 100 อัพ

รีวิวยังไม่หมด!

ลองอ่านรีวิวที่น้องๆเขียนไว้ในคอร์สได้เลย

Customer Reviews

Based on 432 reviews
90%
(390)
10%
(42)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
พิมพ์ศุภา ดำรงคุณาวุฒิ (Bangkok, TH)
รีวิวการใช้งาน Learn Anywhere

เรียนดีค่ะ แต่ขอมีระบบแก้ทำโจทย์ใหม่อีกรอบยังดีค่ะ จะได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งค่ะ

A
Arjin Sahachat (Bangkok, TH)
อาจินต์

ชอบมากครับ เพิ่มคลังคำศัพท์ได้เยอะเลย

ศุญดา ธรรมากรกุล (Bangkok, TH)

พิชิต A-LEVEL อังกฤษ [4 เดือน]

ยะห์ยา กาแบ (Bangkok, TH)

พิชิต A-LEVEL อังกฤษ [4 เดือน]

P
Pharisa Porsing (Pattaya, TH)
ดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจมากกว่าที่อื่นๆ

สำหรับเราคือเราลงคอร์สที่อื่นมาด้วย(อันนี้สารภาพผิด😭) แต่พอมาเจอคอร์สนี้ครูคือดีมาก สอนเข้าใจง่าย ค่อยๆสอนทีละเสต็ป ทำให้เราก้าวทันและเข้าใจ เพราะเด็ก กศน.อย่างเราไม่รู้ว่าในระบบเค้าเรียนแบบไหนบ้าง บางครั้งทำให้ตามไม่ทันที่ครูที่เค้าสอนแบบคนมีพื้นฐานมาแล้ว แต่ครูหมีคือค่อยๆพาจับเดินทีละก้าวทีละก้าว แถมมีโจทย์วิธีการใช้เพื่อให้เรารู้จักวิธีการใช้มองภาพรวมได้

นิกข์นิภา บุญเชิด (Nong Han, TH)

Unlimited TCAS 67 [เรียนได้ถึงสอบ A-Level 67]

อามีร แยแล (Bangkok, TH)

ดีมากเลยครับ เข้าใจง่ายด้วย

นภัสวรรณ โรจนศิริพงษ์ (Phuket, TH)
Napassawan

เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่ายคุณครูสอนรู้เรื่องมากๆทำความเข้าใจได้ง่าย

วรกมล หนูแก้ว (Nonthaburi, TH)

Unlimited TCAS 67 [เรียนได้ถึงสอบ A-Level 67]

วรุณรัตน์ โกศัย (Phetchabun, TH)

บุฟเฟต์ ม.6 [เรียนได้ถึงสอบ A-Level67]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า