เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

icon_contract2

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้ที่สมัครเรียนกับ MyLearnVille ทุกคนจะถือว่ายอบรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้นะคะ

  1. ผู้ผลิต MyLearnVille (http://www.mylearnville.com/) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอการสอน เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งอื่นๆทั้งหมด
  2. ผู้ผลิตอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการเรียนเท่านั้น
  3. ห้ามผู้ใดทำการเผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ แจกจ่าย คัดลอกซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการเผยแพร่ ในที่สาธารณะ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพานิชย์ทุกประเภท หรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆ โดยมิได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ผลิต
  4. กรณีที่ผู้ใช้ (User) ทำการเข้าระบบ (Log In) มาใช้งานในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 คน ระบบจะทำการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้นั้นทันที และไม่มีการคืนเงิน

ทางระบบ MyLearnVille สามารถแก้ไข ปรับปรุง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการทุกท่าน จึงควรเข้ามาเยี่ยชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย โรงเรียนกวดวิชาภาษาศาสตร์ลิงกัวอัพ

ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

Comments are closed.