เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

icon_term

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้ที่สมัครเรียนกับ MyLearnVille ทุกคนจะถือว่ายอบรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้นะคะ

  1. ผู้ผลิต MyLearnVille (http://www.mylearnville.com/) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอการสอน เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งอื่นๆทั้งหมด
  2. ผู้ผลิตอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น 1 แอคเคาท์ สามารถใช้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
  3. กรณีที่ผู้ใช้ (User) ทำการเข้าระบบ (Log In) มาใช้งานในเวลาเดียวกันมากกว่า 1 คน ระบบจะทำการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้นั้นทันที และไม่มีการคืนเงิน
  4. ห้ามผู้ใดทำการเผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ แจกจ่าย คัดลอกซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการเผยแพร่ ในที่สาธารณะ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพานิชย์ทุกประเภท หรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆ โดยมิได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้ผลิต

ทางระบบ MyLearnVille สามารถแก้ไข ปรับปรุง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการทุกท่าน จึงควรเข้ามาเยี่ยชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 โดย โรงเรียนกวดวิชาภาษาศาสตร์ลิงกัวอัพ

ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

Comments are closed.