GAT / PAT สำคัญยังไง?

GAT และ PAT คืออะไร สอบไปทำไม?

GAT คือ การวัดความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. พาร์ทภาษาไทย หรือที่เราเรียกว่าพาร์ทเชื่อมโยง หรือ GAT เชื่อมโยงกัน จะวัดเรื่องความสามารในการอ่านและวิเคราะห์
 2. พาร์ทภาษาอังกฤษ ก็วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทั่วไป

รวมกันสองพาร์ทนี้ 300 คะแนน

PAT คือ วิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ แบ่งออกเป็นหลายวิชา และวัดศักยภาพตามกลุ่มวิชาชีพ คือ

 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาบาลี

GAT / PAT สำคัญแค่ไหน?


GAT และ PAT ถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญมากทีเดียวเลยล่ะ เพราะใช้ในการสอบเข้ามหาลัย ทั้งในระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งในแอดมิชชั่นกลางนั้น GAT PAT รวมกันจะเป็นสัดส่วนถึง 50% เลย เรียกว่าถ้าไม่มีคะแนนนี้ก็ไม่ได้แอดมิชชั่น ส่วนอีก 50% ที่เหลือก็เป็นสัดส่วนรวมกันของเกรด(GPAX) ซึ่งจะเป็นเกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ม.6 และคะแนน O-NET ซึ่งเป็นการสอบอีกแบบหนึ่ง

คณะที่เปิดรับตรงรอบแรก ส่วนใหญ่ก็จะใช้คะแนน GAT/PAT ของการสอบรอบที่ 1 เท่านั้น อย่าคิดว่าจะรอสอบ GAT/PAT รอบ 2 เด่วจะไม่ได้ยื่นคะแนนรับตรงกันนะฮาฟฟ

และที่กล่าวไปว่ารับตรงก็ใช้นั้น บางที่แทบจะใช้เป็นเกณฑ์สำคัญเลยทีเดียว เช่น รับตรงปกติ จุฬาฯ, รับตรง มธ.บางคณะ, รับตรงแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น และรับตรงรอบแรกส่วนใหญ่ก็จะใช้ GAT PAT รอบแรกเท่านั้น เพราะรับตรงโครงการนั้นๆ มักจะเสร็จสิ้นก่อนจะสอบ GAT PAT รอบมีนาคม จึงใช้ได้แค่รอบเดียว ดังนั้น เตือน นักเรียน ม.6 ถ้าถึงเวลาสมัครสอบแล้ว ก็อย่าลืมสมัครด้วยนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์รับตรงของบางคณะ

คณะไหนใช้คะแนนอะไรบ้าง?

แต่ละคณะจะใช้สัดส่วนคะแนนต่างกัน จัดเป็นกลุ่มๆได้ตามนี้

กลุ่มที่ 1

คณะสัตวแพทยฯ, คณะสหเวชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขฯ, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะวิทยาศาสตร์กีฬา

กลุ่มที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์

กลุ่มที่ 3

คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มที่ 5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มที่ 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์

*** รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT1 เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ม.เกษตรศาสตร์

กลุ่มที่ 7

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มที่ 9

คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์

*** รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT2 เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

กลุ่มที่ 10

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2

กลุ่มที่ 11

คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์

รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2

กลุ่มที่ 12

คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ , คณะศิลปการออกแบบ

กลุ่มที่ 13

คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3

ใครสอบได้บ้าง? คะแนนอยู่ได้กี่ปี?

สำหรับการสอบ GAT PAT นั้น นักเรียน ม.6 เด็กซิ่ว และ สายอาชีพ สามารถสอบได้ทั้งหมด อายุของคะแนนสอบ GAT PAT อยู่ได้ 2 ปีเลย นั่นหมายความว่า ถ้านักเรียน ม.6 ปีนี้ อยากซิ่วในปีหน้า คะแนนของปีนี้ก็ยังใช้ได้ แต่ต้องระวัง เพราะในรับตรงบางคณะ จะกำหนดไว้ว่าใช้คะแนนรอบไหนได้บ้าง เพราะฉะนั้น ทุกอย่างคือรายละเอียดล้วนๆ ต้องดูให้ถี่ถ้วนเองน้ะคร้าา เดวพลาดแล้วจะแก้ไขไม่ทัน

อันนี้เป็นเพียงแนวทางให้น้องๆ ม.6 เลือกสมัครสอบ GAT/PAT ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัย จะใช้รูปแบบใดบ้าง น้องๆอย่าลืมเช็คจากประกาศรับสมัครของแต่ละมหาวิยาลัยอีกครั้ง

อย่าลืม อันนี้เป็นเพียงแนวทางให้น้องๆ ม.6 เลือกสมัครสอบ GAT/PAT ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัย จะใช้รูปแบบใดบ้าง น้องๆอย่าลืมเช็คจากประกาศรับสมัครของแต่ละมหาวิยาลัยอีกครั้ง จะได้ไม่พลาด และพยายามสมัครสอบรายวิชา GAT/PAT ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบของคณะ/สาขานั้น เพื่อที่จะได้มีองค์ประกอบคะแนนที่ใช้คัดเลือกครบถ้วน ซึ่งจะทำให้น้องๆสามารถสมัครสอบโครงการรับตรงเหล่านั้นได้ หรือ สามารถเลือกคณะ/สาขาเหล่านั้นในรอบแอดมิชชันได้ และการติดตามข่าว รับตรงหรือแอดมิชชั่นก็สำคัญ เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เราจะได้เตรียมตัวรับได้ทัน


แนะนำคอร์สออนไลน์ TGAT 🔥 A-Level

วิดีโอตัวอย่างคอร์ส

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมศัพท์ยอดฮิต ที่ใช้ผิดบ่อยๆ

วันนี้เรามาลองเช็คตัวเองกัน ว่าเราเคยเผลอใช้ศัพท์ที่ผิดเหล่านี้บ้างหรือไม่ หากยังใช้อยู่ก็สามารถเลือกคำที่ถูกต้องไปใช้แท…

อยากเป็น “ครู” ต้องทำยังไง ?

1. อยากเป็นครูต้องเรียนคณะอะไร ? ถ้าอยากเรียนคณะที่เป็นครูโดยตรง แนะนำให้เลือกเรียนคณะหรือสาขาตามนี้ครับ :– คณะศึกษาศาสต…

รวมโครงการรับตรง ไม่ใช้เกรดขั้นตำ่

วันนี้เรามาดูรวมรับตรงที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำกัน #DEK60 ใครรู้ตัวว่าเกรดไม่ค่อยดี ยังมีโอกาศติดคณะ มหาลัย ดังๆนะครับ *** …

แนวข้อสอบ Error – แกรมม่าแค่ 5 เรื่องที่ออกถึง 70% ของข้อสอบ! ตัวอย่างพร้อมเฉลยละเอียด

น้องๆบ่นกันเยอะว่าข้อสอบ Error Identification ใช้แกรมม่าเยอะ ท่องไปเยอะก็หาไม่เจอ พี่บอกเลยว่า ท่องแกรมม่าไปเยอะไม่ช่วยค…

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า