อยากเรียน “สถาปัตย์” ต้องทำยังไง ?

💡 ต้องรู้อะไรบ้าง?

– ควรมีความรู้เรื่องศิลปะ วาดเส้น การใช้สี ความรู้สึก มุมมอง สัดส่วน ฯลฯ แต่ถ้าวาดไม่สวยไม่เป็นไร ฝึกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เก่งขึ้น สัดส่วนถูกต้อง มุมมองถูกต้อง สำคัญกว่าครับ
– ควรมีความสนใจในงานช่าง มีความรู้รอบตัวเรื่องงานช่าง
– ควรชอบคิดอะไรแปลกใหม่ ครีเอทีฟมากๆ มีไอเดียแปลกใหม่เยอะๆ อาจจะใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงไม่เป็นไร เอาเป็นว่าคิดเก่ง ประยุกต์เก่ง
– ขยันหาความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีอาคาร คอมพิวเตอร์ กฏหมาย รวมไปถึง ฮวงจุ้ย จิตวิทยา … เรียกว่า ต้องใช้ทุกอย่างจริงๆ ครับ
– เตรียมความพร้อมเรื่อง ฟิสิกส์ คณิต และภาษาอังกฤษ ครับ

📖 เรียนอะไร?

เน้นการออกแบบและการเขียนแบบให้สร้างได้จริง ซึ่งก็รวมตั้งแต่ อาคารอยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านสองชั้น สามชั้น ไปจนถึงอพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม ไปยันอาคารสาธารณะเช่น พิพิธภัณฑ์ โรงเรียน ศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ หรือโครงการใหญ่ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตึกระฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรต่างๆ
หลักสูตรจะมีทั้ง 4 ปี และ 5 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน

👔 เรียนจบแล้ว เป็นอะไรได้บ้าง?

– นักออกแบบ ออกแบบตั้งแต่ ร้านกาแฟ บ้าน อพาร์ทเมนท์ คอนโด ไปจนถึงอาคารใหญ่มากๆ
– สามารถเลือกรับงานเอง (ฟรีแลนซ์) หรือทำงานกับบริษัทออกแบบ
– ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆของอาคาร เช่น ระบบอาคาร การบำรุงรักษา ระบบฐานข้อมูลอาคาร

📝 อยากเรียน ต้องสอบวิชาอะไร?

– รอบแอดมิชชั่น ส่วนใหญ่จะใช้ GAT, PAT4, O-NET (ภาษาไทย + การงานอาชีพฯ) –
—– ดูวิชาสอบของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะอื่นๆ ได้ที่ https://www.mylearnville.com/how-important-is-gat-pat/
– รอบรับตรง มีเกณฑ์การคัดเลือกหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กัยมหาวิทยาลัย เช่น
—– รับตรง นานาชาติ จุฬาฯ มจธ. – ใช้ IELTS, TOEFL ฯลฯ
—– รับตรง สอบข้อเขียน ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ – ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัย
—– รับตรง ม.พระจอมเกล้าธนบุรีฯ – ใช้ GAT/PAT
—– รับตรง ม.ศิลปากร -ใช้ 9 วิชาสามัญ + ข้อสอบมหาวิทยาลัย

🏫 รวมมหาวิทยาลัย และสาขาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

🏫 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา ฯ
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, O-NET (ภาษาไทย + การงานอาชีพฯ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
– สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)

🏫 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร (บางเขน)
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, O-NET (ภาษาไทย + การงานอาชีพฯ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

🏫 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, O-NET (ภาษาไทย + การงานอาชีพฯ)
สถาปัตยกรรมศาสตร์ – สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

🏫 4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, O-NET (ไทย + การงานฯ) ยกเว้น ออกแบบนิเทศศิลป์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
– สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหการ (นานาชาติ)
– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) – สอบ GAT, PAT6, O-NET (ไทย + การงานฯ)

🏫 5. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– สาขาวิชาออกแบบภายใน – สอบ GAT, PAT6, O-NET (ไทย + การงานฯ)
– สาขาวิชาออกแบบเซนามิกส์ – สอบ GAT, PAT6, O-NET (ไทย + การงานฯ)
– สาขาวิชาศิลป์ประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ – สอบ GAT, PAT6, O-NET (ไทย + การงานฯ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม – สอบ GAT, PAT4, O-NET (ไทย + การงานฯ)
– สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ – สอบ GAT, PAT1, O-NET (ไทย + การงานฯ)

🏫 11. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (5 ปี)
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, PAT5, O-NET (ไทย + การงานฯ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
– สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)
– สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ

🏫 6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, O-NET (ไทย + การงานฯ) ยกเว้น สาขาวิชาการผังเมือง
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
– สาขาวิชาการผังเมือง – สอบ GAT, O-NET (ไทย + การงานฯ)
– สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (นานาชาติ)

🏫 10. ม.ศิลปากร
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, O-NET (ภาษาไทย + การงานอาชีพฯ)
สถาปัตยกรรมศาสตร์ – สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ – สถาปัตยกรรม

🏫 คณะ สถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, O-NET (ภาษาไทย + การงานอาชีพฯ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (5 ปี)

🏫 สถาปัตย์ ราชมงคลธัญญบุรี
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชั่น): GAT, PAT4, O-NET (ภาษาไทย + การงานอาชีพฯ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


แนะนำคอร์สออนไลน์ TGAT 🔥 A-Level

วิดีโอตัวอย่างคอร์ส

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากเรียน “พยาบาล” ต้องรู้อะไรบ้าง ?

💊 (1) รู้ว่าเราอยากเป็นพยาบาลจริงๆ ใช่ไหม? 💉 ขั้นแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่า พยาบาลคืออะไร ทำอะไร? หน้าที่ของพยาบาล:– ดูแลผู…

รวมโครงการรับตรง ไม่ใช้เกรดขั้นตำ่

วันนี้เรามาดูรวมรับตรงที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำกัน #DEK60 ใครรู้ตัวว่าเกรดไม่ค่อยดี ยังมีโอกาศติดคณะ มหาลัย ดังๆนะครับ *** …

อยากเป็น “ครู” ต้องทำยังไง ?

1. อยากเป็นครูต้องเรียนคณะอะไร ? ถ้าอยากเรียนคณะที่เป็นครูโดยตรง แนะนำให้เลือกเรียนคณะหรือสาขาตามนี้ครับ :– คณะศึกษาศาสต…

รวม 7 มหาวิทยาลัยในจังหวัด “เชียงใหม่”

เห็นน้องๆ ถามมาเยอะครับ วันนี้พี่ MyLearnVille มีรวมคณะและมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ มาฝากน้องๆ #DEK60 กันครับ มหาวิท…

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า