ใช้ถูกยัง? Maybe หรือ May be

Featured Image

ทั้ง “maybe” และ “may be” ถูกนำมาใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “ความเป็นไปได้ อาจจะ” แต่ไม่ใช่ตัวเดียวกัน ใช้แทนกันไม่ได้ฮาฟฟฟ เอ้าให้เวลาเงิบแพรบบบ

“Maybe” (adv.) แปลว่า บางที (มักจะใช้ขึ้นต้นประโยค)

เช่น
Maybe it will rain soon. = บางทีฝนอาจจะตกเร็วๆนี้
Maybe I will go to the party tonight. = บางทีฉันอาจจะออกไปงานเลี้ยงคืนนี้

“May be” จะเห็นได้ชัดว่ามี 2 คำ ก็คือมี 2 ส่วน

  1. may (modal verb หรือ helping verb) แปลว่า อาจจะ
  2. be มาจาก Verb to be (is, am, are, was, were, …)

ที่ต้องเป็น “may be” เพราะว่า Modal Verb ต้องตามด้วย Vinf นั้นเอง

เมื่อนำมารวมกันแล้ว “may be” จะถูกใช้กับการบอกความน่าจะเป็น ความเป็นไปได้ เช่น

He may be lost.
= เขาอาจจะหลงทาง (lost เป็น adj. ต้องตามหลัง verb to be ซึ่งในประโยคนี้ก็คือ “be”)
There may be a train at 8.00 a.m.
= บางทีอาจจะมีรถไฟมาตอน 8 โมงเช้า

เนื่องจาก may เป็น modal verb จึงสามารถตามด้วย Vinf ตัวอื่นๆ เพื่อที่จะบอกความน่าจะเป็นได้ เช่น

I may go to Japan this winter, but I haven’t booked anything yet.
= ฉันอาจจะไปญี่ปุ่นฤดูหนาวนี้ แต่ฉันยังไม่ได้จองอะไรเลย

ชอบโพสนี้? แชร์เก็บไว้เลย!

แชร์โพสนี้กับเพื่อนๆของคุณ